strona główna

2014-08-13 10.37.25-1   Andrzej Duszyński;  Warszawa
Emerytowany inżynier , z dorobkiem 15 patentów / systemy cyfrowe. Obecne zainteresowania; oszczędności, poprzez kontrolę ilości dostarczanej energii cieplnej, w przeliczeniu na mniejsze opłaty czynszu.

 W porozumieniu z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w oparciu o mojego autorstwa algorytmy i procedury dokonano rozliczenia i podziału kosztów  za zużytą energie cieplną, zakupioną w 2013 r w celu ogrzania budynków -CO  i podgrzania zimnej wody -CW. (osiedle – 17 budynków mieszkalnych, podział kosztów i rozliczenie oddzielnie dla każdego budynku oraz zestawienia zbiorcze dla całego osiedla )

Ponadto w dniach 30/31 stycznia 27/28 lutego 2014 r.,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 2010r …rozliczenia z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 194 poz.1291) § 41 ust.1;2;3 dokonano pomiarów (odczyty ciepłomierzy – własność firmy DALKIA, w węzłach cieplnych) dobowego zużycia energii cieplnej, oddzielnie dla każdego budynku z zapisem średnio dobowej temperatury zewnętrznej. Odczytane dane po wpisaniu do algorytmu mojego autorstwa pozwoliły na ustalenie rzeczywistego zużycia energii cieplnej przez poszczególne budynki.; więcej danych w zakładce;  strona główna/  informacje.

Wyniki rozliczeń, pomiarów, analizy techniczne i wykresy które zostały przekazane w marcu 2014 r Zarządowi SM „Osiedle Wilanów”, będę sukcesywnie prezentował na swoim bogu w odpowiednich zakładkach menu.

Obecnie przygotowuję stronę na platformie; polakpotrafi.pl; (inwestowanie obywatelskie) ponieważ uważam na podstawie własnego doświadczenia, że projekt; „sposób i urządzenie umożliwiające (kontrolę) bilans zużycia energii cieplnej przez budynek w okresach rozliczeniowych” posiada wszelkie cechy nowości upoważniające do opatentowania.

odwiedź stronę: http://www.polakpotrafi.pl/projekt/bilans-energii